Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 2179
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1819
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3924
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 5330
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 4095
NHẠC XUÂN 19 3887
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2623
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 3369
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 2309
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2740
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 3689
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 4167
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 4800
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 5568
Nhạc Tình Buồn 50 12715