Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1884
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1580
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3630
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 5105
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3789
NHẠC XUÂN 19 3542
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2474
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 3131
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 2141
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2591
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 3406
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3894
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 4362
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 5232
Nhạc Tình Buồn 50 12166