Những album tạo bởi Theresa le (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhạc trẻ tuyển chọn 4 25 1976
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 2 10 1653
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 3 20 3726
NHẠC TRẼ TRỮ TÌNH 2 20 5193
NHẠC TRẺ TRỮ TÌNH 20 3925
NHẠC XUÂN 19 3667
NHẠC TÌNH BUỒN 3 20 2524
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 3 20 3216
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 2 20 2189
NHẠC TÌNH BUỒN 2 20 2650
NHẠC TRẺ TUYỂN CHỌN 30 3503
TUYỆT PHẨM SONG CA 30 3987
THƯƠNG NHỚ VỀ CHA 12 4499
THƯƠNG NHỚ VỀ MẸ 20 5357
Nhạc Tình Buồn 50 12345