Giọt Nước

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Hương Chiều

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Luân

Giọt nước, những giọt nước chắt chiu. Từ trong dòng suối nhỏ. Lau lách bờ khe, rền đá cheo leo. Xuống bình nguyên thành nhữmg dòng sông nhỏ, thành những ao hồ, nuôi ruộng lúa bao la. Giọt nước ra biển khơi trong muôn.