Những album tạo bởi Hoàng Thạch (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Những bài hát hay của V-pop 24 3849
Nhạc Guitar những bài hát Việt 16 4650
Nhạc Cách Mạng, Quê Hương Hùng Tráng 14 6271
Hoàng Thạch - Những bài hát trữ tình 25 2501