Hot-n-fun

Tác giả: Nhạc Ngoại
Okay, we wrote this for a purpose, to motivate you at this time
With this hypnotizing bassline, please feel free to lose your mind
And get high, get money, get sex, get real, all intertwined
Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time.

[Chorus:]
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)

All the girls want, Hot N Fun
All they looking for is, Hot N Fun
All they ask for is, Hot N Fun
They keep wanting that, Hot N Fun.

Look at you, look at me
Look at you, look at me
Hot N Fun, Hot N Fun.

Let it go
Homeboy, she's dancing for a reason, not just cause on I'm on her hind
Homeboy, it's totally obvi, you don't be listening to her mind
She want to get right, get money, get sex, get real, all intertwined
This is stadium music, fifty thou jumping at a time.

[Chorus:]
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)

All the girls want, Hot N Fun
All they looking for is, Hot N Fun
All they ask for is, Hot N Fun
They keep wanting that, Hot N Fun.

Look at you, look at me
Look at you, look at me
Hot N Fun, Hot N Fun.

And then he's breathing
Love into lust
So many reasons
To save the cast
Cause this the season.

To a new day
People don't want to think no more, they just want to feel
They want to let go.

[Chorus:]
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)

All the girls want, Hot N Fun
All they looking for is, Hot N Fun
All they ask for is, Hot N Fun
They keep wanting that, Hot N Fun.

Look at you, look at me
Look at you, look at me
Hot N Fun, Hot N Fun.

And then he's breathing
Love into lust
So many reasons
To save the cast
Cause this the season.

Come on.

Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)
Let's get right, let's get right
Let's get right, okay (okay)

Hello, I miss you.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 15 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4