La Despedida

Tác giả: Nhạc Ngoại
Ya estoy curado, anestesiado
Ya me he olvidado de ti
Hoy me despido
De tú ausencia
Ya estoy en paz...

Ya no te espero
Ya no te llamo
Ya no me engano
Hoy te he borrado
De mi paciencia
Hoy fui capaz...

Desde aquel día
En que te fuiste
Yo no sabía
Que hacer de ti
Ya están domados
Mis sentimientos
Mejor así...

Hoy me he burlado
De la tristeza
Hoy me he librado
De tu recuerdo
Ya no te extrano
Ya me he arrancado
Ya estoy en paz...
Ya estoy curado, anestesiado
Ya me he olvidado
Ya estoy curado, anestesiado
Ya me he olvidado.

Te espero siempre mi amor
Cada hora, cada día
Te espero siempre mi amor
Cada minuto que yo viva.

Te espero siempre mi amor
Sé que un día llegarás
Te espero siempre mi amor
-(cada hora, cada día)
Te espero siempre mi amor
- (cada minuto que yo viva)
Te espero siempre mi amor
- (no me olvido y te quiero)
Te espero siempre mi amor
- (Sé que un día llegarás).

Te espero siempre mi amor
- (Sé que un día volverás)

Answering machine:
Hola Manu .......?.........
Nada... Solo para saber
Si todo va bien...
Nada...un beso muy fuerte.

Hola Manu, soy Juanjo
Manu? Manu? Manu?
Bueno,pues mira
No contestas, te mando un fax.
!Hasta luego!

======================

[English Translation]

I'm already cured, anesthetized
I've already forgotten you
Today I say good-bye
To your absence
I am at peace.

I'm not waiting for you anymore
I don't call you anymore
I don't deceive myself anymore
Today I erased you
From my patience
Today I was able to.

Since that day
When you left
I didn't know
What to do with you
Yet are tamed
My feelings
It's better this way.

Today I made fun
Of sadness
Today I got rid of
The memory of you
I don't miss you anymore
Yet I tore off
I'm already in peace...

I'm already cured, anesthetized
I've already forgotten
I'm already cured, anesthetized
I've already forgotten.

I'll be always waiting for you my love
Every hour, every day
I'll be always waiting for you my love
Every minute that I live.

I'll be always waiting for you my love
I know that one day you'll come back.

I'll be always waiting for you my love
- (every hour, every day)
I'll be always waiting for you my love
- (every minute that I live)
I'll be always waiting for you my love
- (don't forget me and I love you)
I'll be always waiting for you my love
- (I know that one day you'll come back)
I'll be always waiting for you my love
- (I know that one day you'll return) .

Answering machine
Hi Manu .......?.........
Nothing...just wanted to know
If everything is alright...
Nothing...a big kiss.

Hi Manu, it's me, Juanjo
Manu? Manu? Manu?
Ok, well then
You're not answering,i'll send you a fax.
Good-bye!
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 19 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4