Những album tạo bởi thanglong 1 (22 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Đieu gi đo 1 790
Nhac Xuan moi 1 902
TRƯƠNG VŨ- 2 1257
NGUYỄN HƯNG- 1 827
VŨ THÀNH AN - 4 1495
QUANG LE - 1 872
MẠNH ĐÌNH - 2 936
NGỌC HYỀN - 1 564
MẠNH QUỲNH - 2 917
QUANG LINH - 1 716
QUỐC ĐẠI TUYỂN CHỌN 1 1346
NHỮNG BÀI HÁT CHỌN LỌC 14 1988
Ngô Thụy Miện 2 929
LỆ QUYỆN 1 1164
VŨ KHÚC TANGO 10 4098
Album: Trần Thiện Thanh 13 2682
VUI - BUỒN 7 2229
dieugido 2 696
CHE LINH CHON LOC 13 2660
NHAC TRINH CONG SON CHON LOC 5 3404
NHUNG BAI HAT VE ME 2 2470
NHAC DO VIET NAM 2 1394