Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3288
Lâm Nhật Tiến 19 5133
Minh Tuyết 11 12127
Nhật Hào 13 5040
Nhạc Trung Hoa 20 11201
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5578
Hạnh Nguyên 28 9698
Dân Ca 's Nhất Linh 34 8647
Nhạc Hoàng Trọng 17 6768
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 17901
Nhạc Khánh Băng 22 7848
Cao Thái Sơn 26 6181
Đức Trí 14 5030
Nhạc Xuân 2011 35 18505
Nhạc Ngoại 56 9401
Noel 40 7960
Sơn Tuyền 20 18629
Nhat Linh 10 5774
Quốc Đại 33 15489
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 56761
Minh Vy 22 4289