Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3202
Lâm Nhật Tiến 19 5037
Minh Tuyết 11 12033
Nhật Hào 13 4984
Nhạc Trung Hoa 20 11000
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5468
Hạnh Nguyên 28 9587
Dân Ca 's Nhất Linh 34 8439
Nhạc Hoàng Trọng 17 6592
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 17596
Nhạc Khánh Băng 22 7711
Cao Thái Sơn 26 6023
Đức Trí 14 4901
Nhạc Xuân 2011 35 18281
Nhạc Ngoại 56 9188
Noel 40 7702
Sơn Tuyền 20 18411
Nhat Linh 10 5653
Quốc Đại 33 15271
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 56492
Minh Vy 22 4185