Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2905
Lâm Nhật Tiến 19 4597
Minh Tuyết 11 11699
Nhật Hào 13 4765
Nhạc Trung Hoa 20 9969
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5049
Hạnh Nguyên 29 8943
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7438
Nhạc Hoàng Trọng 17 5907
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 16268
Nhạc Khánh Băng 22 7006
Cao Thái Sơn 26 5422
Đức Trí 14 4454
Nhạc Xuân 2011 35 17702
Nhạc Ngoại 57 8114
Noel 40 6869
Sơn Tuyền 20 17169
Nhat Linh 10 5185
Quốc Đại 33 14188
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 55395
Minh Vy 22 3842