Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3011
Lâm Nhật Tiến 19 4801
Minh Tuyết 11 11829
Nhật Hào 13 4870
Nhạc Trung Hoa 20 10416
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5246
Hạnh Nguyên 29 9275
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7972
Nhạc Hoàng Trọng 17 6138
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 16839
Nhạc Khánh Băng 22 7312
Cao Thái Sơn 26 5733
Đức Trí 14 4643
Nhạc Xuân 2011 35 17972
Nhạc Ngoại 57 8643
Noel 40 7282
Sơn Tuyền 20 17820
Nhat Linh 10 5404
Quốc Đại 33 14734
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 55890
Minh Vy 22 3982