Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 2885
Lâm Nhật Tiến 19 4567
Minh Tuyết 11 11657
Nhật Hào 13 4742
Nhạc Trung Hoa 20 9873
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5023
Hạnh Nguyên 29 8899
Dân Ca 's Nhất Linh 34 7365
Nhạc Hoàng Trọng 17 5877
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 16161
Nhạc Khánh Băng 22 6962
Cao Thái Sơn 26 5387
Đức Trí 14 4427
Nhạc Xuân 2011 35 17678
Nhạc Ngoại 57 8038
Noel 40 6836
Sơn Tuyền 20 17077
Nhat Linh 10 5157
Quốc Đại 33 14106
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 55264
Minh Vy 22 3820