Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3053
Lâm Nhật Tiến 19 4855
Minh Tuyết 11 11880
Nhật Hào 13 4902
Nhạc Trung Hoa 20 10543
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5293
Hạnh Nguyên 29 9358
Dân Ca 's Nhất Linh 34 8080
Nhạc Hoàng Trọng 17 6298
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 17006
Nhạc Khánh Băng 22 7409
Cao Thái Sơn 26 5791
Đức Trí 14 4695
Nhạc Xuân 2011 35 18017
Nhạc Ngoại 57 8759
Noel 40 7352
Sơn Tuyền 20 17941
Nhat Linh 10 5461
Quốc Đại 33 14849
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 56004
Minh Vy 22 4027