Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3425
Lâm Nhật Tiến 19 5407
Minh Tuyết 11 12327
Nhật Hào 13 5166
Nhạc Trung Hoa 20 11616
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5772
Hạnh Nguyên 28 9978
Dân Ca 's Nhất Linh 34 9062
Nhạc Hoàng Trọng 17 7116
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 18421
Nhạc Khánh Băng 22 8144
Cao Thái Sơn 26 6422
Đức Trí 14 5258
Nhạc Xuân 2011 35 18810
Nhạc Ngoại 56 9798
Noel 40 8273
Sơn Tuyền 20 18983
Nhat Linh 10 5938
Quốc Đại 33 15819
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 57240
Minh Vy 22 4430