Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3101
Lâm Nhật Tiến 19 4917
Minh Tuyết 11 11925
Nhật Hào 13 4926
Nhạc Trung Hoa 20 10666
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5349
Hạnh Nguyên 28 9438
Dân Ca 's Nhất Linh 34 8222
Nhạc Hoàng Trọng 17 6381
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 17183
Nhạc Khánh Băng 22 7510
Cao Thái Sơn 26 5858
Đức Trí 14 4766
Nhạc Xuân 2011 35 18107
Nhạc Ngoại 56 8884
Noel 40 7552
Sơn Tuyền 20 18069
Nhat Linh 10 5521
Quốc Đại 33 14996
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 56128
Minh Vy 22 4067