Những album tạo bởi phamthinha (21 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nam Cường 11 3153
Lâm Nhật Tiến 19 4981
Minh Tuyết 11 11977
Nhật Hào 13 4952
Nhạc Trung Hoa 20 10832
Miền Tây 's Nhất Linh 19 5401
Hạnh Nguyên 28 9512
Dân Ca 's Nhất Linh 34 8322
Nhạc Hoàng Trọng 17 6492
Nhạc Trầm Tử Thiêng 27 17387
Nhạc Khánh Băng 22 7592
Cao Thái Sơn 26 5940
Đức Trí 14 4833
Nhạc Xuân 2011 35 18214
Nhạc Ngoại 56 9028
Noel 40 7636
Sơn Tuyền 20 18207
Nhat Linh 10 5585
Quốc Đại 33 15138
Hùng Cường - Mai Lệ Huyền 8 56265
Minh Vy 22 4129