Dừng Bến

Tác giả: Tha Hương & Thu Giang

Ca sỹ thể hiện: Hoài Nam; Nhật Trường

Gió lạnh sương xa nặng hạt rồi. Chiều nay dừng tạm quán này thôi. Tha hương còn đắm say dời trai. Kiêp phong sương còn miệt mài. Bụi đường che kín bờ vai. Thế rồi nơi đây gặp một người. Làn môi tuyệt vời má hồng.