Những album tạo bởi Khánh Trình (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
nhạc ngoại hay 4 1108
nhạc trẻ nghe tạm được 1 697
nhạc trữ tình xưa 42 6054
nhạc trẻ thập niên 90 2 1607