Phú Vinh Giá Rai Một Đời Gỗ Một Đời Người

Tác giả: Nhạc Sĩ Trà Bình

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Cường

Miền Tây, Miền Tây, ai về, ai về Miền Tây. Bạc Liêu, Bạc Liêu, ai về, ai về Bạc Liêu. Ai về Bạc Liêu đi thăm Giá Rai. Ai về Đông Hải ngắm sông Gành Hào. Giá Rai quê tui hôm nay đổi mới. Bà con mừng vui mua sắm thảnh.