Mộng Tàn Phai

Tác giả: Nhạc: Lynh Phuong & Thơ: Nga_fujita

Cám ơn anh những ân tình ngày cũ. Tự lâu rồi ta ấp ủ tình thơ. Lúc nhận ra hạnh ái đã lu mờ. Và từ đó thơ vật vờ đau khổ... Xin hãy quên đừng bận lòng thương nhớ. Cuộc đời này mình chẳng nợ gì nhau. Nên hai ta đừng.