Ai Ai Ai

Tác giả: MÂY TRẮNG

Trông xa thấp thoáng. Bóng dáng người nào đấy. Mắt cứ lúng liếng, môi luôn nở nụ cười. Em nghe tiếng sét. Đánh trúng vào tim em. Hay chăng con tim. Sẽ mãi trao cho người. Anh là người dễ thương. Đáng yêu. Để cho.