Cần Gì Vài Lời Tình Ái

Tác giả: Phương Anh & Lời: Khuyết Danh

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Ngọc Anh; Song Hằng

Cần gì vài lời tình ái khi đã yêu nhau em đã yêu anh. Cần gì vài lời tình ái khi đã không yêu khi đã quên nhau. Cần gì dài dòng tiểu thuyết thi phú văn hoa chữ nghĩa xôn xao. Nói chi những câu đắm say bên nhau dấu che chi.