Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Tác giả: Linh Mục: Nguyễn Văn Tuyên

Ca sỹ thể hiện: Trần Ngọc

Đừng bỏ con Chúa ơi. Khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi. Đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ. Sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành. Trên đường mù tối vắng tanh. Con biết Chúa bên.