Thu Sầu

Tác giả: Nhạc Kiên Thanh, thơ Bùi Thảo

Ca sỹ thể hiện: Thái Hòa

Lá vàng chạm vườn sân. Trải qua bao mùa đấy nhỉ? Em lòng tự hỏi băn khoăn. Mỗi độ thu về chạnh nghĩ. Mùa thu là mùa thi sĩ. Tâm tình gửi trọn vào thơ. Màu sắc đồi cây tuyệt mỹ. Soi hồ mặt phẳng như tờ. Chiều thu dõi mắt.