Tràng Hoa Dâng Mẹ

Tác giả: Trang Tâm

Ca sỹ thể hiện: Mai Hậu

Lời bài hát Tràng Hoa Dâng Mẹ. Dâng Mẹ tràng hoa mân côi con kết, với bao hy sinh vất vả trong ngày. Cùng bao âu lo vui buồn hạnh phúc, xin dâng lên Mẹ Mẹ ơi đỡ nâng phụ trì. Đây lời kinh tiếng ca nguyện cầu, dâng lên.