Qua Đèo Ngang

Tác giả: Đật Hanh

Ca sỹ thể hiện: Dật Hanh

1. Nắng xế tà. Khói lam bay la đà. Bước tới đèo Ngang. Biển trời thênh thang. Lòng ta dường như ngổn ngang. Con dốc buông dài. Uốn quanh bên lưng đồi. Nép bóng tà dương. Trập trùng hơi sương. Nằm nghe màn đêm dần.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đật Hanh