Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1827
Touch by Touch 1 665
Nhạc Sến 4 1574
Tiếng hát Thái Thanh 85 5108
Thơ Tình TTKH 4 1071
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 6014
Tình Khúc Phú Quang 64 9000
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 5942
Tình Khúc Muôn Thuở 44 3083
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 2235