Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1464
Touch by Touch 1 511
Nhạc Sến 4 1396
Tiếng hát Thái Thanh 85 3713
Thơ Tình TTKH 4 800
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 4767
Tình Khúc Phú Quang 64 7250
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 5010
Tình Khúc Muôn Thuở 44 2341
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1983