Nhật Thực

Tác giả: Ngọc Đại & Vi Thuỳ Linh

Ca sỹ thể hiện: Thuý Hà; Phi Nhung; Nguyên Vũ

Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời. Chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu và bao chua xót. Hay tin lần đầu tiên ngày em đã thành dâu. Trời chưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vi Thuỳ Linh