Hương Xưa

Tác giả: Tấn Thi

Một mai khi về thành phố. Anh mang theo bóng hình em. Hương xưa vấn vương trong lòng. Mang dáng hình người con gái ấy... Bờ mi em cong cho lòng anh xao xuyến. Suối tóc ngang vai phảng phất ưu tư. Dáng em bé bỏng đi về trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tấn Thi