Thiên Hà Trước Hiên Nhà

Tác giả: Datmaniac

Ca sỹ thể hiện: Datmaniac

Xin cho anh em con vui chơi như xưa. Không lo sương đêm khi đi chơi rơi như mưa. Lên non cao qua bao qua nhiêu ao tôm. Mai sau đi theo ngôi sao hôm. "Nếu em ơi chuyện này không như ước tính. Anh chỉ mong là họ cứu được.