Lk Ngày Xưa Anh Nói, Sao Anh Nỡ Đành Quên

Tác giả: Thanh Tuyền, Tô Thanh Tùng

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Ngọc Linh

Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời. Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi. Những lúc sương chiều rơi và khi gió.