Xa Cách

Tác giả: Nguyễn Thủy

Ca sỹ thể hiện: Ý Lan

Có một lần. Em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi. Xích lại gần hơn. Em xích gần hơn. Một chút anh hơn. Em ngoan ngoãn. Xích gần hơn chút nữa. Anh sắp giận. Em mĩm cười vội vã. Đến gần em và. Mơn trớn em đi. Anh vui.