Hát Rong Giữa Đời

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Minh Nữu

Ôm đàn ối a đến một bên trời, tình tang. Thấy em áo lụa ơ ơ Thấy đời gấm hoa ì a.. Thấy người tới, thấy người qua.. Thấy trong mắc biếc ..tình có ta đứng cười. Tình là tình chờ này là tình ta. Tình là tình chờ tình ta.