Đoạn Tái Bút 2

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Quang Lập

Đêm nay là đêm cuối còn riêng tôi với em. Còn gì em muốn tỏ còn gì em muốn bày. Tôi không giận em nhưng thấy lòng chua cay. Đường xưa giờ quang tái. Giọt sầu canh cánh trên vai. Em đi về phương đó còn riêng tôi chốn.

Xa Mối Tình Đầu

Tác giả: Trường Vũ

Ca sỹ thể hiện: Nhã Thanh; Trường Vũ; Người Hát Rong

Đêm nay là đêm cuối còn riêng tôi với em. Còn gì em muốn tỏ còn gì em muốn bày. Tôi không giận em nhưng thấy lòng chua cay. Đường xưa giờ quang tái. Giọt sầu canh cánh trên vai. Em đi về phương đó còn riêng tôi chốn.