Đêm Tiền Đồn

Tác giả: Lam Phương

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền; Duy Khánh; Duy Quang; Tuấn Vũ; Giao Linh; Nu_B; Đỗ Chánh; Thúy Hà

Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây. Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút.

Liên Khúc Biết Đến Bao Giờ

Tác giả: Lam Phương

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Nam; Quang Phước

Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào. Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu. Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêụ. Dù đời mình.