Đò Qua Sông Nghiệp

Tác giả: Chưa Biết

Đò Qua Sông Nghiệp. ::::::::::. Dòng cơ duyên chuyển xoay con người bao lần. Luật thiên công trả vay công bằng nghiệp trần. Đời không hay biết nên gieo phiền muôn phần. Tội gieo phải mang đắng cay vào thân. Đường nhân.