Tôi Mất Người Yêu

Tác giả: Hồng Vân & Trần Quý

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Đình

Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu. Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm. Người ấy của tôi thường hay đón mộng ngoài trời. Chạy theo tiếng gọi một người. Chẳng xót thương gì tôi. Tôi biết tại tôi không khéo giữ.

LK Thất Tình (TNK034)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Quỳnh & Vũ Duy; Lưu Chí Vỹ & Quang Hiếu; Mạnh Quỳnh & Mạnh Đình

Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu. Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm. Người ấy của tôi thường hay đón mộng ngoài trời. Chạy theo tiếng gọi một người. Chẳng xót thương gì tôi. Tôi biết tại tôi không khéo giữ.