Run It

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Logic

Me and my team gotta intervene. What's the point of living if you ain't living a dream? We live in a world where everybody want everything. Everybody want a better thing. Tryna feel ya like it's picture perfect.

The Worst

Tác giả: Jake Daniels

Lyrics + Vietsub:. Silly sinner what's the word? Tội nhân ngớ ngẩn được bịa đặt là gì nhỉ? I heard ya been a bad one. Vị trí của ngươi chẳng bao giờ mang nét thượng đẳng. Got your name on every turn. Luôn.