Bài Tình Cho Giai Nhân

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sỹ thể hiện: Quang Dũng (beat); Trần Cao; Duy Quang; Trần Thu Hà; Hoài Phương; Ý Lan; Various Artists; Vũ Khanh

Con trăng rất già mà còn hào hoa. Con sông rất già mà tuôn lượt là. Còn ta riêng ta còn em riêng em. Em rất buồn mà tình cứ ươm. Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son. Con trăng rất tròn dù lòng héo hon. Thương vẫn trọn.

Bài Tình Cho Giai Nhân image
Bài Tình Cho Giai Nhân
Lượt nghe: 200.
Người tạo: Bằng Lăng Tím