Con Trai Đâu Phải Như Vậy Đâu

Tác giả: Vũ Quốc Bình

Ca sỹ thể hiện: Sơn Ca

1. Cớ sao lặng thinh theo người ta suốt con đường. Nếu yêu người ta sao lại không dám nói ra. Bước chân ngẩn ngơ theo người ta, làm như đang đi vô tình. Con trai nào phải như vậy đâu. Cớ sao về đêm anh thường hay nhắn.

Em Ơi

Tác giả: Chưa Biết

Em ơi, sao bao ngày qua. Mỗi khi gần nhau, cứ bên cạnh anh. Em vẫn hỏi anh là. Yêu nhau từ lâu. Yêu rất đậm sâu. Vẫn thiếu 1 câu. Tại sao anh luôn giấu? Này em, hãy đến bên anh. Cầm bàn tay, nắm thật chặt. Và anh, sẽ nói.

Everything I Own

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: 'N SYNC

You sheltered me from harm. You kept me warm. You kept me warm. And you gave my life to me. You set me free, you set me free. The finest years I ever knew. Were all the years I had with you. I would give everything.

Fresh

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kool & The Gang

Conversation is going 'round. People talking 'bout the girl who's come to town. Lovely lady, pretty as can be. No one knows her name she's just a mystery. I have seen her maybe once or twice. The one thing I can say is,

Haven't Met You Yet

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Michael Buble

I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I.

Honey 2 ( English Version)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Hứa Như Ý

Honey, you look so sunny. Without your feeling, I fade away. Honey, so sweet and sunny. My heart is shaking. I beg you stay. Hah-hah! Oh, oh, oh. I love you so. Oh, oh, oh. I love you so. Ah-hah! Oh, oh, oh. I love you.

I Haven't Met You Yet

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Haven'T Met You Yet

I'm not surprised. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I've stopped keepin' track. Talk myself in. I talk myself out. I get all worked up than I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I.

I Just Wanna Be With You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: N Sync

Na, na na na...na na na na na na... Na, na na na...na na na na na na... I just wanna be with you, girl that's all I want to do. I just wanna be with you, girl that's all I want to do. Girl you're turning me on, you're.

I Need To Know

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng; Marc Anthony

From the day that I met you, girl. I knew that your love would be. Everything that I ever wanted in my life. From the moment you spoke my name. I knew everything had changed. Because of you I felt my life would be.

I Will Be Waiting

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Bryson Peabo

Ea yeah hey ooh ooh. Tell me what you need to give. Let me know if. I should lead you on. Take time to understand. The magic in you. Don't be frightened of the truth 'cause the truth can only make you stronger. Have.