Nói Với Mùa Thu

Tác giả: Thanh Trang

Ca sỹ thể hiện: Quang Tuấn; Huy Đức

Bây giờ là thu rồi đó em. Ai qua áo lụa mắt nhung mềm. Bước chân hè phố hoen vạt nắng. Và mắt em gợi mùa lá xanh. Bây giờ là thu rồi đó em. Cây khô nghiêng lặng đứng bên thềm. Gió quen rừng cũ mây về thấp. Sương.