Lời Cuối Cho Tình Yêu

Tác giả: Nhạc Hoa

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung; Anh Đức; Minh Trang LyLy; Diễm Hân; La Chí Tùng; Khánh Bình; Hải Vy; Hoàng Thâu; Khưu Huy Vũ; Lưu Ánh Loan

Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau. Cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, anh ơi ngày xưa em đã nói. Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương chẳng buồn. Lệ sẽ không ướt.

Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Tân Cổ Giao Duyên

Ca sỹ thể hiện: Dương Ngọc Thái; Hoàng Y Nhung; Tài Linh; Kim Tử Long; Cẩm Ly & Vân Quang Long

Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt. Không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, anh ơi ngày xưa em đã nói. Nêú ta chia tay nhau chẳng vấn vương. Chẳng buồn lệ sẽ không ướt.

Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn; Tài Linh; Cẩm Ly; Kim Tử Long; Trần Thư; Diễm Sơn; Tài Linh - Mộng Na; Kim Tử Long - Sỹ Ben; Vân Quang Long; Tâm Đoan; Tiến Dũng; NguoiDepDiamond; Tinhca_vietnam

Chia tay xa nhau từ đây, chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rộng lời theo tháng năm thời gian. Anh ơi, anh ơi ngày xưa anh đã nói. Nếu ta chia tay chẳng vấn vương lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, anh ơi.

Đoạn Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Nguyễn Vũ]

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung; Tài Linh; Mộng Na; Kim Tử Long; Sỹ Ben; Cẩm Ly; Quốc Đại; Chưa Biết; Thế Sơn; Hương Thủy; Lê Minh; Yến Ni; Vân Quang Long; Tâm Đoan; Tiến Dũng

Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này dần tàn theo tháng năm thời gian. Anh ơi anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt.