Cô Đơn Giữa Cuộc Tình

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Hồ Ngọc Hà

Em cô đơn quá giữa bao chuyện của đôi ta. Em thấy sợ hãi hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn để nói với nhau. Trong em là bế tắc những nghĩ suy cứ chồng chéo lên nhau. Giờ đây đôi ta lạ lẫm, giờ đây.