Doraemon No Uta (Phiên Bản)

Tác giả: Phiên Bản Doraemon No Uta (Nhật Bản)

Ca sỹ thể hiện: Huyền Chi.

Lời 1 tiếng việt. Bạn thân ơi vui quá là vui! Bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi. Bạn thân ơi vui quá là vui! Bao ước mơ cùng túi thần kì. Và bao nhiêu bảo bối.