Bóng Mát Vườn Địa Đàng

Tác giả: Song Ngọc

Ca sỹ thể hiện: Vũ Khanh; Duy Quang; Chung Tử Lưu; Thái Châu

Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng. Mang dung nhan bóng dáng của một thiên thần. Lửa địa ngục một thời nung nóng đôi môi. Vực thẳm từ đôi mắt đẹp làm cháy tim tôi. Em hiện thân là loài quỷ dữ sa tăng. Nên điêu ngoa giấu.