Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Đỗ Tùng Lâm; Trần Thu Hà

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn. Áo nhuộm hoàng hôn. Áo nhuộm hoàng hôn. Bóng ai cắp rổ cắp rổ lên cồn. Lên cồn hái dâu hái dâu. Tiếng nàng hát vọng đôi câu. Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu. Dừng tay viết mướn ối a lòng.

Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Đức Tuấn; Thái Châu (trước 75); Đình Nguyên; Duy Quang; Vũ Khanh; Hà Trần

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn. Áo nhuộm hoàng hôn. Áo nhuộm hoàng hôn. Bóng ai cắp rổ cắp rổ lên cồn. Lên cồn hái dâu hái dâu. Tiếng nàng hát vọng đôi câu. Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu. Dừng tay viết mướn ối a.