Vẫn Nhớ

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Hà Nhi; Tuấn Hưng; Tuấn Hưng; Tuấn Hưng; Nguyễn Thắng; Huy Vũ; Huy Vũ (Karaoke Beat)

Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường. Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao.