Bài Ca Vua Bếp

Tác giả: Khắc Dũng

Nào cùng mời anh em hãy nhanh tay trong cuộc đua chơi, cùng dành tài xem ai nấu ăn nhanh ngon và tươm tất. Nào cùng mời anh em hãy nhanh tay trong cuộc đua chơi, thật nhịp nhàng đôi tay để xem ai thua ai được nào. Mời.