Hận

Tác giả: Y Vũ

Ca sỹ thể hiện: Lưu Hồng; Kỳ Anh; Mạnh Quỳnh; Kiều Nga; Như Mai; Thanh Lan (trước 75); Thanh Thúy

Hận người sao sớm quên ta. Nỡ quên ta đã quên ta rồi. Hận người sao đã cho ta. Những say mê rồi người đi mất. Hận người sao bỏ rơi ta. Trong những lần ta quá cô đơn. Trong những ngày tháng ta đau buồn. Thì người.

Hận Người

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Kim Anh; Lưu Hồng

Hận người sao sớm quên ta. Nỡ quên ta đã quên ta rồi. Hận người sao đã cho ta. Những say mê rồi người đi mất. Hận người sao bỏ rơi ta. Trong những lần ta quá cô đơn. Trong những ngày tháng ta đau buồn. Thì người cười trên.