Jesus Lord Pt 2

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kanye West & Jay Electronica & The Lox

Tell me if you know someone that needs (Jesus Lord). Now, we've been through a lot of things. Tell me if you know someone that needs (Jesus Lord). We done seen a lot of things. Tell me if you know.

Where You Go I Follow

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Justin Bieber & Pink Sweat$ & Chandler Moore & Judah Smith

Where You go, I follow (Follow, follow). You're with me every step of the way. Here in the struggle (Struggle, struggle). Your love's enough to wash it all away. On.

Say Yes

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Beyonce & Michelle Williams & Kelly Rowland

Wait a minute, bring it back. Wait a minute, bring it back. Wait a minute, bring it back. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say.

I Got So High That I Saw Jesus

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Noah Cyrus

I got so high that I saw Jesus. He said, "It's all gonna' be okay. You just need me in your heart". Tennessee whiskey and love. I got so high that I saw Jesus. Yeah, they talk about the rivers running dry. How.

Vì Yêu Con Ngài Đến

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

1. Tình yêu Thiên Chúa cho nhân thế đang trong lạc lầm. Lòng Chúa quá thương con người, chính tôi, chính anh. Ngài đã giáng thế nơi chuồng chiên, Ngài sinh ra trong đêm lạnh giá. Chẳng tiếc ngai vàng cao sang, Chúa đã.

That's What He's Done For Me

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Anita Wilson

Lead. Ohh, yeah. It's finally becoming clear to me. What God pre-destined me to be. It took some time for me to realize. That he knows exactly what I need. Chorus. Now I'm free, life is so much better. Since I decided to.

Jêsus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Tác giả: Chưa Biết

1. Jêsus là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi. Người là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. 2. Jêsus là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Jêsus từ quá.

You Are My All In All

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Maranatha! Music

You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking You as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Worthy is Your.

Sweet Baby Jesus

Tác giả: Carrie Underwood & Brett James & David Garcia

Ca sỹ thể hiện: Carrie Underwood

I wonder were you cold that night. Lying there by Mary's side. Taking your first breath. I wonder were you scared to death. Fully human, fully God. Full of wonder and the blood. That one day you.

Just Be

Tác giả: Chưa Biết

Everything else can wait. I've come to seek Your face. So everything else can wait. I'm here for You, I want to. Just be here at Your feet. Just be here on my knees. Here in Your presence, I am complete. Jesus, You're all.

19 Pages12345678910>»