Em Tập Lái Ô Tô

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Bé Xuân Mai

Bí bo, bí bo em tập lái ô tô. Bí bo, bí bo sau này em lớn. Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô. Bí bo, bí bo sau này em lớn. Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô. Bí bo, bí bo sau này em lớn. Em.