Lối Nhỏ Vào Đời

Tác giả: Phạm Minh Tuấn

Ca sỹ thể hiện: Thế Sơn; Duy Quang; Trọng Tấn; Chưa Biết; Đàm Vĩnh Hưng; Cao Thái Sơn; Nhật Tinh Anh; Cẩm Vân; Mỹ Tâm; Phương Thanh

Anh sẽ là dòng sông. Để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng. Để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai. Để em là hoa đỏ. Anh sẽ là Lối Nhỏ. Để em bước vào đời. Đời em là chim én bay. Đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em.

Lối Nhỏ Vào Đời

Tác giả: Chưa Biết

Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời.

Tìm Tôi

Tác giả: Hoàng Việt Khanh

Tôi tìm tôi khi tình mới trao. Tôi tìm tôi với nắng tự tình. Tôi tìm tôi khi tình mới xa. Tôi tìm tôi trong mưa. Tôi tìm tôi khi ngồi với em. Tôi tìm tôi với những nụ cười. Tôi tìm tôi qua lời dối gian. Tôi tìm tôi.