Lời Kẻ Đăng Trình

Tác giả: Tú Nhi

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Chế Linh; Hoàng Bá Tước; Sơn Tuyền; Elvis Phương; Trường Thanh; Duy Quang; Cao Thanh; Thanh Phong; Phương Đại; Mạnh Quỳnh; Trường Vũ; Mạnh Tuấn; Bá Văn; Ba Chéo - Bắc Chước Giọng Thập Niên 60s .; Quang Lập

Biết rằng mai chia đôi người đôi ngả. Tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương. Quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trông gai, ta đi vì lý tưởng. Đi xây mộng cho đời, quên đi vạn sầu nhớ. Ta.