Thung Lũng Mùa Đông

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Huệ & Đôn Hồ

Mùa đông sang chim bay về én xưa. Chiều ơi! sao mênh mông ngọn gió. Đưa để hồn ai xanh xao chiều tiễn đưa. Mùa đông mây giăng sầu tiên núi. Tiếng suối reo cuối lưng đồi. Tình đôi ta sao thật tăm tối. Có những ánh mắt.