Kiếp Cầm Ca

Tác giả: Huỳnh Anh

Ca sỹ thể hiện: Thái Châu; Thanh Thúy; Như Mai; Khánh Ly; Julie Quang (trước 75); Mạnh Đình; Hồ Lệ Thu; Minh Thuận; Tuấn Vũ; Hà Thanh Xuân; Mỹ Huyền; Phương Dung; Trang Mỹ Dung; Kiều Nga; Anh Nghia; Lệ Quyên; Khánh Bình; Diễm Thùy; Hoàng Như Thơ; Uyên Phương

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố thưa vắng tiêu đìều. Xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu. Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ. Đời ca hát cho người mua vui. Nhưng khi cánh nhung.

Phận Tơ Tằm (Tân Cổ)

Tác giả: Huỳnh Anh & Hoàng Song Việt

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Võ Minh Lâm & Như Huỳnh

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều. Xóm nghèo quạnh hiu, màn đêm tịch liêu. Đêm nay đem lời ca tiếng thơ. Đời ca hát cho người mua vui. Nhưng khi cánh nhung.