Ai Gọi Mùa Thu Tới

Tác giả: Hoàng Sa & Lê Đức Phong

AI GỌI MÙA THU TỚI. Sang-tác: Hoàng Sa & Lê Đức Phong. Trình-bày Mỹ Tâm. Ai gọi mùa thu tới. Cho lá vàng rơi đầy, trên vai tượng đá gầy. Chiều tàn công viên vắng, bao dấu xưa êm đềm, em bước trong kỷ niệm. Ai.