Xin Em Đừng Hỏi

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sỹ thể hiện: Phương Hồng Ngọc & Du Song; Ngọc Sơn; Khánh Ly; Nhật Trường

Một người trách tôi. Sao hay hát bài ca ngăn cách mãi, sao bảo rằng yêu nhau. Không đẹp bằng thương đau, không đẹp bằng những lúc đếm bước đi trong đêm thâu…. Biết trả lời sao? Khi chưa nói yêu thì đã xa rồi...

Xin Em Đừng Hỏi

Tác giả: Trần Thiện Thanh & Nhật Bằng & Đào Duy

Một người trách tôi sao hay viết (hát) bài ca ngăn cách mãi. Sao bảo rằng yêu nhau không đẹp bằng thương đau. Không đẹp bằng những lúc đếm bước đi trong đêm thâu... Biết trả lời sao khi chưa nói yêu thì đã xa rồi. Người ơi.