Nếu Hai Đứa Mình

Tác giả: Anh Bằng & Lê Dinh

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Phượng Mai; Lưu Hồng; Như Mai; Mai Thiên Vân; Yến Khoa; Tuấn Đức; Phương Dung; Hoàng Oanh; Hà Thanh; Hương Thủy; Randy; Hương Lan; Ngọc Sơn; Thanh Thúy; Thiên Trang; Quế Như; Tấn Lợi; BaKhia; Mạnh Quỳnh; Tường Nguyên; Băng Tâm; Hoàng Anh; Minh Thảo; Hoàng Đệ

Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường. Thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không hương. Nếu hai đứa mình thương nhau. Nếu hai đứa mình xa nhau. Thì dù mùa Xuân với em vẫn là tuyết Đông lạnh lùng. Nếu hai đứa.