Nỗi Buồn Chim Sáo

Tác giả: Đinh Trầm Ca & Huỳnh Ngọc Đông

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly (ver 2); Phương Hồng Quế; Duy Linh; Khả Tú; Mỹ Huyền; Nhã Thanh; Hà Phương; Duy Trường; Đình Văn; Cẩm Ly; Phi Nhung; Cẩm Ly; Vũ Luân; Quốc Dũng; HAX

Ngoài đồng cây lúa chết khô con sáo bay lẻ bạn bên trời. Kêu tiếng kêu ơi hỡi ơi hỡi ơi bạn lòng ơi. Bạn lòng xa cách mấy sông mà cớ sao vẫn không quay lại. Để trái tim khô này buồn thêm. Khát tiếng mưa ngày đêm. Giờ.